Konzert

Es gibt insgesamt 3 Veranstaltungen
Februar 2020

28. Februar 2020 Winter-Konzert TonBildKlang
Preis: 45,00 CHF

Mai 2020

8. Mai 2020 Frühlings-Konzert TonBildKlang
Preis: 45,00 CHF

Juni 2020

26. Juni 2020 Sommer-Konzert TonBildKlang
Preis: 45,00 CHF